VNNIC KHUYẾN CÁO

Tên miền quốc gia Việt nam “.vn” được pháp luật bảo vệ, do vậy tổ chức, cá nhân nên:
1/ Đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dưới “.vn” và cấp 3 dưới
.com.vn (những tên miền hay có tranh chấp nhất) để bảo vệ tên, thương hiệu, tên sản phẩm, dịch vụ của mình; để địa chỉ của mình luôn tồn tại hợp pháp trên xã hội ảo.
2/ Sử dụng tên miền “.vn” để đưa nội dung Website và quản trị Website của mình, chỉ đặt đường link nếu sử dụng thêm tên miền quốc tế để trong trường hợp khẩn cấp, mất quyền quản trị, VNNIC có thể can thiệp giúp đỡ.

 

VNNIC RECOMMENDATION

Using Vietnam ccTLD “.vn” is protected by Laws.